ممکن استیو جابز هر قاعده رهبری را زیر پا گذاشته باشد، اما هیچکدام از ایده های او بدون کمک اعضای تیمش امروزه به محصولاتی تبدیل نمی شد که میلیون ها نفر از مردم از آن استفاده می کنند  (کسب و کار – استارتاپ ریت ).

محول کردن کار یکی از شکل های رهبری است و بدون آن ممکن است کیفیت کار دچار مشکل شود، بهره وری کاهش یابد و حتی اگر محصول توسعه پیدا کند، رشد تولید محدود می شود. اما با این حال برخی کارها هستند که خود موسس باید مسئولیت آن را برعهده بگیرد حتی اگر اعضای تیم او می توانند در آن زمینه آموزش ببینند. قبل از آن که لیست خود را شروع کنیم دو مسئولیت است که در ابتدا کار می توان آن را به افراد دیگر محول کرد.

بخش توسعه محصول: با وجود این که بخش توسعه محصول می تواند به فرد دیگری محول شود اما موسس کسب و کار باید همیشه برای فیلتر کردن، انتشار، برقراری ارتباط و گام های بعدی تیم با او صحبت کند. برنامه نویسان با استعداد زیادی وجود دارند که می توانند هر محصولی را تولید کنند اما مهم ترین مسئولیت موسس این است که محصول مناسب را انتخاب کند و تولید آن را محول کند.

بخش بازاریابی بازاریابی یکی از بخش های اساسی است که کار آفرین می تواند در ابتدا کار آن را به فرد دیگری محول کند. ساخت گروهی از مخاطبین برای آزمایش محصولات بتا، پیش فروش و ایجاد بازاریابی دهان به دهان سه دلیلی است که موسس در ابتدا کار تولید یک محصول باید به خاطر آن شروع به بازاریابی کند. نقش هایی مانند بازاریابی محتوا، اجرای تبلیغات پولی و مدیریت رسانه های اجتماعی می تواند توسط اعضای دیگر تیم انجام شود و شما باید روی ۴ نقش مهم زیر توجه کنید.

۱- صحبت با مشتری ها


توسعه مشتری به دلایل بسیار زیادی مهم ترین بخش استارت آپ ها است. نتیجه صحبت با مشتریان این است کارآفرینان نه تنها ایده های معتبر و نا معتبر را متوجه می شود، بلکه دائماً به دنبال شکاف و خلایی است که محصولش می توان آن را پر کند. هیچ کس به جز بنیانگذاران نمی توانند به درستی این بخش را انجام بدهند.

۲- فروش


انتظار می رود که همه کار آفرین ها فروشندگان خوبی باشند اما این قضیه همیشه درست نیست.
بسیاری از بنیانگذاران از فروش متنفر هستند اما در عوض عاشق خلق محصولات جدید هستند. در مراحل اولیه شروع به کار به ویژه در دوره پیش از راه اندازی، مشتریان، سرمایه گذاران و شرکای سرمایه گذاران شروع به سرمایه گذاری می کنند چون آن ها اطمینان دارند که محصولی را که موسسین قول داده اند تولید خواهد شد.
درست مانند بخش توسعه مشتری، هیچ کس مثل بنیانگذاران نمی تواند داستان کسب و کار خود، چشم اندازش و ارزش کار را به سرمایه گذاران توضیح بدهد. البته که این مهم ترین دلیل برای این که کار آفرین شغل فروشندگی را در ابتدا برعهده بگیرد نیست. فروشندگی و بخش فروش شکل دیگری از توسعه مشتری است. شنیدن درخواست ها، شکایات و پیشنهادات مشتریان راهی عالی برای ساخت محصولات بهتر است
در نهایت استخدام یک فروشنده تا زمانی که کسب و کار ( استارتاپ ) به اندازه کافی رشد نکرده است کار درستی نیست.

۳- استخدام

استخدام برای موفقیت استارت آپ آنقدر مهم است که بسیاری از مدیران ارشد خودشان با افرادی که برای استخدام درخواست می دهند مصاحبه می کنند. قضاوت در مورد کاندید ها بر اساس تجربه آن ها و عملکردشان صورت می گیرد اما فقط موسس می تواند مشخص کند که آیا این فرد از نظر ارزش، نگرش و اخلاق مطابق با شرکت است یا خیر.

۴- جذب سرمایه

سرمایه گذاران کمک های مالی می کنند اما دلیل مهمی که بنیانگذاران باید خودشان شخصا شروع به جذب کمک های مالی کنند این است که سرمایه گذاران بدون شنیدن صحبت های موسس و اعتماد به او در هیچ استارت آپی سرمایه گذاری نمی کنند به خصوص در استارت آپ هایی که هنوز نه محصولی نه درآمد و نه حتی یک مدل تجاری معتبر دارند. از طرفی جمع آوری سرمایه باعث می شود تا درهای جدیدی به روی کارآفرینان باز شود و با افراد کلیدی آشنا بشوند. حتی اگر استارت آپ شکست بخورد این روابط باعث می شود تا شروع کار بعدی برای کار آفرین راحت تر باشد.

در حالی که توسعه مشتری، فروش، استخدام و جمع آوری سرمایه از وظایف اصلی بنیانگذاران در ابتدای کار است، وظایف مختلفی وجود دارد که انجام آن توسط کار آفرین به او برای موثرتر شدن کمک کند.
برخی از این نقش ها شامل دستیار اداری، جمع آوری داده ها و دسترسی به سرمایه گذاران، مشتریان و شرکا است.