ازاریابی دیجیتال یا دیجیتال مارکتینگ استفاده از تمام فعالیت ها، ابزار و پتانسیل های بستر دیجیتال، برای فروش کالا و خدمات خود محسوب می شود. به عبارت دیگر هرکاری که ما با استفاده از ابزارهای آنلاین از جمله سایت، اینترنت، ایمیل، شبکه های اجتماعی و … برای تبل